Valikoima ja luotettavuus painavat toimittajavalinnassa enemmän kuin valuraudan hinta

Kun konepajoilla on yhä vähemmän omia valurautapohjaisia tuotteita, tilataan valurautaa käytännössä aina sen mukaan, mikä on juuri senhetkinen loppuasiakastarve. Valuraudan hinta on perinteinen peruste sille, mistä raaka-aine milloinkin hankitaan, mutta tänä päivänä osataan painottaa seikkoja, jotka aidosti vaikuttavat työn kannattavuuteen. Kiristyneitä vaatimuksia asetetaan esimerkiksi valuraudan saatavuudelle: tarjolla on oltava riittävä määrä eri laatuja, eri toimitusmuodoissa – tai vähintäänkin ne on saatava perille kohtuullisen toimitusajan puitteissa.

Tämä yksin riittää osoittamaan todeksi väitteen, jonka mukaan ei tosiaankaan ole sama, kenen puoleen valurauta-asioissa kannattaa kääntyä.

”Monipuolinen valikoima valurautaa, eri kokoja ja laatuja”, mainitsee teollisuusyrityksille metalliosia toimittavan Konepaja Aho Oy:n toimitusjohtaja Arto Tanskanen tärkeimmäksi omaksi kriteerikseen raaka-ainetoimittajan valinnassa. ”Jos joutuu tilaamaan joka laadun eri paikasta, rahtia kertyy ja hankitun valuraudan hinta kokonaisuudessaan kasvaa.”

”Toimitusvarmuus on iso tekijä”, lisää SK-Tools Oy:n tuotantojohtaja Tatu Suhonen. Metalliteollisuuden työvälineiden ja koneenosien valmistukseen erikoistunut SK-Tools on hankkinut valurautaa Gloconilta moniin tarkoituksiin, jotka aina pohjautuvat loppuasiakkaalta tulleisiin tilauksiin.

”Odottamattomat viivästykset aiheuttavat aina lisäkustannuksia”, Tanskanen komppaa Suhosta. Luotettavat toimitukset – tarkoittaen sitä, että sovitut valurautatangot saapuvat sovitussa aikataulussa – ovat konepajan toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä, sillä kuten missä tahansa työmaalla, odottelu on kaikkein kalleinta työaikaa. Koneiden ja niitä käyttävien ammattilaisten on pystyttävä tekemään työnsä omien aikataulujensa mukaisesti, muuten koko toiminnan kannattavuus lähtee nopeasti laskuun.

Valurautatankoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Tatu Suhonen muistuttaa, että eri valurautalaatujen lujuuserot eroavat toisistaan moninkertaisesti. Hankintavaiheessa onkin oltava tarkat tiedot siitä, mikä on raaka-aineen käyttötarkoitus ja mitkä valuraudat antavat mahdollisuudet laadukkaalle lopputuotteelle. Jyri Vahter ja koko Gloconin tiimi saavat kiitosta näissä asioissa opastamisesta ja muutenkin aktiivisesta roolistaan.

Kummankin konepajan näkökulmasta Glocon on pystynyt täyttämään valurautatoimittajan kriteerit erinomaisesti. Valikoiman laajuuden arvoa nostaa entisestään se, että Gloconilta saa määrän tueksi laadukasta asiantuntemusta, jonka avulla onnistutaan löytämään sopiva valurautalaatu jokaiseen käyttötarkoitukseen.

”Gloconilla hallitaan eri valurautalaatujen tekniset ominaisuudet ja ymmärretään, mitkä ovat eri laatujen väliset erot”, Tatu Suhonen painottaa. ”Etenkin työkalupuolella materiaalitekniikalla on merkitystä, ja ominaisuuksista on saatava muutakin tietoa kuin yksikantainen näkemys siitä, että joku on hyvä johonkin tiettyyn tarkoitukseen.”

Paras mahdollinen valurauta kaikkiin käyttötarkoituksiin

Hiili ja mikrorakenteet ovat esimerkkejä ainesosista, joiden pitoisuuksilla on merkitys valuraudan laatuun. Konepajojen kannalta on tärkeää löytää kokonaisuuden kannalta ihanteellinen taso: liian ”hyvän” raaka-aineen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, jos sillä ei ole käyttötarkoituksen kannalta mitään merkitystä. Silloin kaikki osapuolet päätyvät maksamaan turhasta.

Gloconin kaltainen asiantuntija auttaa optimoimaan valuraudan hinta-/laatusuhteen ja näin varmistamaan, että valittu paketti valurautatankoja on joka suhteessa asiakkaan näkökulmasta kannattavin investointi. Paras mahdollinen raaka-aine tuo kilpailuetua koko arvoketjulle.

Arto Tanskanen kertoo yhteistyön Gloconin kanssa sujuneen kaikin puolin hyvin ja luotettavasti. Kun valuraudan hintataso asettui jo ensimmäisissä neuvotteluissa kohdalleen, on jatkossa voitu kiinnittää huomio konepajan työn kannalta olennaisiin asioihin. Tutuksi tulleen kumppanin kanssa on luonteva jatkaa yhteistyötä, kun tekemisen perusperiaatteet ovat selvillä ja kumpikin pystyy keskittymään omiin erikoisalueisiinsa.

Gloconilta saat laajan valikoiman valurautatankoja luotettavasti toimitettuna. Kysy rohkeasti tarjous – asiantuntijamme ovat valmiina palvelemaan ja huolehtivat siitä, ettei valuraudan hintakaan karkaa käsistä.